Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1010167
650,00 € HAM media, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1085009
45,00 € Prihatný Pavel Rozhlas a televízia Slovenska
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2035244
3 000,00 € SÁRE EVENT s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084502
25,00 € Megyeši Peter Rozhlas a televízia Slovenska
17. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084993
1 000,00 € Karpinský Peter Rozhlas a televízia Slovenska
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2035242
15 000,00 € Art4 centrum Rozhlas a televízia Slovenska
17. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1085011
50,00 € Románová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084923
400,00 € Hudák Matúš Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084850
540,00 € Drobňák Martin Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084821
1 950,00 € Godová Lívia Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1085036
60,00 € Drobňák Martin Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084322
350,00 € Gigac Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084928
200,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie slovenskej verzie titulov
ZN2000036
3 600,00 € CONTINENTAL FILM, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084823
1 950,00 € Godová Lívia Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084848
1 000,00 € Hudák Matúš Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084840
1 600,00 € Ivančová Slávka Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084929
150,00 € Gregorek Róbert Rozhlas a televízia Slovenska
16. Júl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084397
150,00 € Dobríková Mária Rozhlas a televízia Slovenska