Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Memorandum - Samospráva ako partner
20230011
0,00 € Kresťanskodemokratické hnutie Samosprávne kraje Slovenska
21. September 2023
Memorandum - Samospráva ako partner
20230010
0,00 € Slovenská národná strana Samosprávne kraje Slovenska
21. September 2023
Memorandum - Samospráva ako partner
2023007
0,00 € Demokrati Samosprávne kraje Slovenska
21. September 2023
Memorandum - Samospráva ako partner
2023008
0,00 € Progresívne Slovensko Samosprávne kraje Slovenska
21. September 2023
Memorandum - Samospráva ako partner
2023009
0,00 € SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. / ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny Samosprávne kraje Slovenska
18. September 2023
Memorandum - Samospráva ako partner
2023004
0,00 € SME RODINA Samosprávne kraje Slovenska
18. September 2023
Memorandum - Samospráva ako partner
2023006
0,00 € Hnutie REPUBLIKA Samosprávne kraje Slovenska
18. September 2023
Memorandum - Samospráva ako partner
2023005
0,00 € OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK Samosprávne kraje Slovenska
31. Júl 2023
Memorandum o spolupráci
2023002M
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA Samosprávne kraje Slovenska
31. Júl 2023
Memorandum o spolupráci Konzorcium moja vlasť - kultúrne premeny Slovenska
2023001M
0,00 € Konzorcium Moja vlasť Samosprávne kraje Slovenska
31. Júl 2023
Konzorciálna zmluva k projektu č. 2021CE160AT191, EU Cohesion Policy for Successful Slovak Regions EUCoSK
2021CE160AT191
156 924,08 € I - Europa s.r.o. Samosprávne kraje Slovenska
31. Júl 2023
Deklarácia územnej samosprávy
2023003M
0,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Samosprávne kraje Slovenska
31. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
2019_Trnavský samosprávny kraj - SK8 - spolupráca
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Samosprávne kraje Slovenska
23. November 2021
Zmluva o nájme
183/2021 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky SK 8
8. Január 2020
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
3/2020
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Združení samosprávnych krajov SK 8