Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Zmluva č. 674/2022 o prevode grantu NA SAAIC v rámci programu Erasmus+ 2022-1-SK01-KA121-SCH-000059915 od koordinátora Mesta Zvolen na konečného prijímateľa
674/2022
4 094,00 € Mesto Zvolen Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
7. Február 2023
Zmluva o obstaraní zájazdnu - lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu 02/2023
02/2023
0,00 € JUDr. Vladimír Urblík Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
31. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VÝPLATNÝ LÍSTOK NA MOBILNÝ TELEFÓN č. 2023/040
2023/040
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
13. Január 2023
Zmluva o dielo 01/2023
01/2023
120,00 € Edusteps Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
24. November 2022
Zmluva o spolupáci č. 4/2022
4/2022
40,00 € Centrum komunitného organizovania (CKO) Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
18. Október 2022
Zmluva č. 430/2022 o prevode grantu prijímateľa mesta Zvolen na konečného prijímateľa z programu Erasmus+ KA121-SCH-4885677B
430/2022
4 902,00 € Mesto Zvolen Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
18. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1120964
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1120964
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
9. August 2022
Poskytnutie grantu na Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA121-SCH-000059915.
674/2022
4 094,00 € Mesto Zvolen Základná škola , P. Jilemnického 1035/2
8. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_601
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_601
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
31. Máj 2022
Poskytnutie grantu na Vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov k projektu Erasmus+2021-1-SK01-KA121-SCH-000011225 v Základnej škole, Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen v roku 2022.
430/2022
0,00 € Neuvedené Základná škola , P. Jilemnického 1035/2
10. Máj 2022
Zmluva č. 2 o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatí
2
1 500,00 € Martin Prokain Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
10. Máj 2022
Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatí
1
4 800,00 € PERAC s. r.o. Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
22. Október 2021
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
895/2021
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola
9. September 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_601
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola P. Jilemnického 1035/2
31. Október 2017
Zmluva o Partnerstve
500/ITA-ZŠ/2017
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
1. Júl 2016
Darovacia zmluva
1728/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
9. Jún 2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BB_BB_086
2015_MPC_ANG_BB_BB_086
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola