Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2023
Darovacia zmluva
5/2023
200,00 € Kysuca, s.r.o. Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
19. Máj 2023
Mandátna zmluva
4/2023
240,00 € Fire Academy s.r.o. Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
20. Marec 2023
Zmluva o spolúpráci
3/2023
0,00 € Nadácia Spoločne pre región Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
10. Február 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní stravy
2/2023
0,00 € Špeciálna základná škola s materskou školou Lipová 622 Kysucké Nové Mesto Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
23. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
7/2022
220,00 € M-Promex s.r.o. Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
23. Január 2023
Kúpna zmluva- rámcová PU001/2023
1/2023
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
23. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
6/2022
287,00 € Slovak Telekom a.s. Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
14. Október 2022
Darovacia zmluva
5/2022
1 355,80 € Nadácia Spoločne pre región Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
14. September 2022
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
50783/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
14. September 2022
Dodatok č. 1/2022
4/2022
0,00 € DATALAN, a.s. Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
14. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121285
1/2022
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
3/2022
0,00 € DATALAN, a.s. Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
21. Október 2019
Zmluva o obstaraní vystúpenia
627/2019
144,00 € Hudobné centrum Materská škola Litovelská
4. Jún 2019
Zmluva o obstaraní vystúpenia
391/2019
90,00 € Hudobné centrum Materská škola Litovelská
2. Apríl 2019
Zmluva o obstaraní vystúpenia
225/2019
90,00 € Hudobné centrum Materská škola Litovelská
30. Január 2019
Zmluva o obstaraní vystúpenia
42/2019
90,00 € Hudobné centrum Materská škola Litovelská
30. Máj 2018
Zmluva o obstaraní vystúpenia
516/2018
90,00 € Hudobné centrum Materská škola Litovelská
15. Máj 2018
Zmluva o obstaraní vystúpenia
436/2018
90,00 € Hudobné centrum Materská škola Litovelská