Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 01/TO/2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 01/TO/2024
0,00 € encare, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243443_Z
32 998,80 € VHM Corp s. r. o. Nemocnica Poprad, a. s.
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie predsedu dozornej rady - Mgr. Martin Alušic
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie predsedu dozornej rady - Mgr. Martin Alušic
0,00 € Mgr. Martin Alušic Nemocnica Poprad, a.s.
16. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CCZ5
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CCZ5
105 995,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nemocnica Poprad, a.s.
16. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 14/TO/2024
Kúpna zmluva č. 14/TO/2024
41 392,74 € Surgitech s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
16. Máj 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 07/2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 07/2019
0,00 € PROVITA POPRAD, s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
16. Máj 2024
Zmluva o kontrolnej činnosti - JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová
Zmluva o kontrolnej činnosti - JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová
0,00 € JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová Nemocnica Poprad, a.s.
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. 02/TO/2024 - Axians Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. 02/TO/2024 - Axians Slovakia s.r.o.
0,00 € Axians Slovakia s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
15. Máj 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CCZ5 zo dňa 19.12.2022
151/2024
105 995,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nemocnica Poprad, a.s.
14. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva - JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva - JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.
0,00 € JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M. Nemocnica Poprad, a.s.
14. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva - JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva - JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
0,00 € JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA Nemocnica Poprad, a.s.
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady - MUDr. Matej Handžák
Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady - MUDr. Matej Handžák
0,00 € MUDr. Matej Handžák Nemocnica Poprad, a.s.
14. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva - Ing. Juraj Hudáč
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva - Ing. Juraj Hudáč
0,00 € Ing. Juraj Hudáč Nemocnica Poprad, a.s.
13. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 118/TO/2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 118/TO/2023
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
10. Máj 2024
Zmluva o predvedení zariadenia - Alcon
Zmluva o predvedení zariadenia - Alcon
0,00 € Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. - organizačná zložka Nemocnica Poprad, a.s.
9. Máj 2024
Servisná zmluva č. 0104/2024
Servisná zmluva č. 0104/2024
13 195,20 € KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
9. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/TO/2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/TO/2024
0,00 € DREMONT spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN240404150301
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN240404150301
0,00 € Slovanet, a. s. Nemocnica Poprad, a.s.
15. Apríl 2024
Poistná zmluva č. 9107053285 v zmysle Dodatku č. 2
Poistná zmluva č. 9107053285 v zmysle Dodatku č. 2
86 062,50 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Nemocnica Poprad, a.s.
11. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu KAMI PROFIT, s.r.o.
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu KAMI PROFIT, s.r.o.
0,00 € KAMI PROFIT, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.