Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
9026520
284,57 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mesto Strážske
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CYT8 -91-108
3101/2023
44 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Strážske
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KZP-PO4-SC411-2023-80/DF22
29 565,45 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Strážske
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
DS/114/2023
4 293,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Strážske
18. August 2023
Dodatok č.3 k Zmluve č.35/2019 o nájme pozemkov
3
0,00 € Marián Konečný - MONTES Mesto Strážske
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
4707/2023/OF-30076 (719/15/2023/66)
4 293,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Strážske
3. August 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/1/5/2
0,00 € Kosť Peter Mesto Strážske
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
91/2023
0,00 € Športový klub Strážske Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/3/1/2
0,00 € Makara Milan Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/1/3/2
0,00 € Bodnárová Beáta, Ing. Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/2/3/2
0,00 € Benkoová Ľubica Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/1/1/2
0,00 € Rusová Anna Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/3/6/2
0,00 € Smaržíková Silvia Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/1/6/2
0,00 € Sabolová Jarmila Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/2/4/2
0,00 € Pilníková Anna Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/3/4/2
0,00 € Turok-Meceňová Jana Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/3/5/2
0,00 € Pavolková Mária Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/2/2/2
0,00 € Dankaninová Simona Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/2/5/2
0,00 € Dančišin Erik Mesto Strážske
27. Júl 2023
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
23/3/2/2
0,00 € Mazúrová Anna Mesto Strážske