Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dodatok č. 42 k Zmluve o správe majetku mesta
42
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mesto Strážske
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe majetku mesta
41
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mesto Strážske
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
1
0,00 € JUDr. Radoslav Soták, advokát Mesto Strážske
22. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
UCO2023/OL2185
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Mesto Strážske
22. Február 2024
Autorská zmluva o dielo a Licenčná zmluva na vydanie diela a na jeho použitie
28/2024
1 500,00 € Mgr. Eva Bučková Mesto Strážske
16. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A2582941
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Strážske
15. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
7115202301
14 271,99 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Strážske
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
242/2007
2 412,00 € NIKÉ, spol. s r. o. Mesto Strážske
11. Február 2024
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
9028144
190,52 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Strážske
11. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2024
1 896,00 € Diana Piskorová FASHION QEEN Mesto Strážske
7. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A8495598
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Strážske
7. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
ID078DSP05
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Strážske
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
A23582369
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Strážske
7. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23582474
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Strážske
7. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A2397237
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Strážske
2. Február 2024
Zmluva o nájme
25/2024
200,00 € Stredná odborná škola dopravy a služieb Mesto Strážske
1. Február 2024
Nájomná zmluva
NZ2024008
0,00 € Next Team, s. r. o. Mesto Strážske
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci
N20231024014
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Strážske
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
889/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Strážske
30. Január 2024
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
24/2/3
0,00 € Benkoová Ľubica Mesto Strážske