Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010
81/2024
5 000,00 € Športový klub Strážske Mesto Strážske
4. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Povereniu k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
1
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Strážske
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010
71/2024
400,00 € Miestny spolok Slovenský červený kríž Strážske Mesto Strážske
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010
69/2024
500,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pánovho nanebovstúpenia Strážske Mesto Strážske
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010
70/2024
1 200,00 € Klub Slovenských turistov Chemko Strážske Mesto Strážske
27. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
73/2024
3 000,00 € AUDIT-CONSULT CD, s. r. o. audítorská spoločnosť Mesto Strážske
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010
72/2024
850,00 € SAFIRS, s. r. o. Mesto Strážske
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
68/2024
57 971,92 € FUN & PLAY, s. r. o Mesto Strážske
24. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/03633/001
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Strážske
11. Jún 2024
Zmluva o prevádzke majetku mesta 52/2024
52/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Mesto Strážske
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010
67/2024
400,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastná organizácia Michalovce Mesto Strážske
10. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
40/2024
3 000,00 € LProduction Slovakia, s. r. o. Mesto Strážske
10. Jún 2024
Zmluva o dielo
39/2024
3 000,00 € HIMSELF, s. r. o. Mesto Strážske
9. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
46/2024
300,00 € Adax plus, s. r. o. Mesto Strážske
9. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
41/2024
1 050,00 € Občianske združenie Rusinija Mesto Strážske
9. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
44/2024
700,00 € Koncerty pre deti, s. r. o. Mesto Strážske
9. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
42/2024
380,00 € Babadlo, n. o. Mesto Strážske
9. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
47/2024
3 500,00 € Pavel Cicko Mesto Strážske
9. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
43/2024
1 800,00 € Basawell, o. z. Mesto Strážske
9. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
45/2024
2 700,00 € Studiofolk, s. r. o. Mesto Strážske