Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
kúpna zmluva
INT_154/2023
2 628,00 € Lakatos Zoltán Mesto Kolárovo
1. December 2023
Protokol
INT_152/2023
0,00 € Centrum voľného času - Szabadidőközpont Mesto Kolárovo
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnýc prostriedkov z RP
INT_157/2023
1 000,00 € Maratón Klub Kolárovo Mesto Kolárovo
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RP
CIN/002/2023
1 000,00 € Szeretlek Gúta o.z. Mesto Kolárovo
1. December 2023
kúpna zmluva
INT_153/2023
3 114,00 € Gőghová Angelika Mesto Kolárovo
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnýc prostriedkov z RP
INT_155/2023
500,00 € MESESZÉP OZ Mesto Kolárovo
1. December 2023
kúpna zmluva
INT_158/2023
28 070,00 € KolArms s.r.o. Mesto Kolárovo
1. December 2023
Kúpna zmluva
INT_150/2023
39 600,00 € GUTTE, s.r.o. Mesto Kolárovo
1. December 2023
Nájomná zmluva
INT_151/2023
72,24 € REAL AUCTION, spol. s r.o. Mesto Kolárovo
23. November 2023
Kúpno-predajná zmluva
24
1 000,00 € Obec Kameničná Mesto Kolárovo
7. November 2023
Mandátna zmluva
INT_147/2023
340,00 € Csonti s.r.o. Mesto Kolárovo
7. November 2023
Kúpna zmluva
INT_148/2023
25 795,20 € Sigrent s.r.o. Mesto Kolárovo
7. November 2023
Mandátna zmluva
INT_146/2023
120,00 € Csontos Imrich, Ing. Mesto Kolárovo
7. November 2023
Zmluva o dielo
INT_149/2023
14 400,00 € AKVADRÁT, s.r.o. Mesto Kolárovo
26. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DDC8-91-108
3786/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Kolárovo
17. Október 2023
Zmluva o dielo
EXT_044/2023
2 500,00 € GRAND INVEST EUROPE s.r.o. Mesto Kolárovo
11. Október 2023
Nájomná zmluva
INT_135/2023
250,00 € Pethesová Erika Mesto Kolárovo
11. Október 2023
Nájomná zmluva
INT_136/2023
116,00 € Sztojka Jozef Mesto Kolárovo
11. Október 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP
INT_134/2023
1 400,00 € GRANTCONSULT s.r.o. Mesto Kolárovo
11. Október 2023
Nájomná zmluva
INT_138/2023
180,00 € Vajlik Jozef Mesto Kolárovo