Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
EXT_020/2024
370,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kolárovo
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
EXT_019/2024
540,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kolárovo
16. Máj 2024
Rámcová dohoda
INT_066/2024
8 596,80 € PARAPETROL a.s. Mesto Kolárovo
14. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
EXT_018/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Kolárovo
7. Máj 2024
Zmluva a Dodatok č. 1 k Zmluve o posyktnutie dietneho obeda bez príspevku pre občana
INT_065/2024
0,00 € Mesto Kolárovo
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
INT_060/2024
17 880,00 € AŽ PROJEKT s.r.o. Mesto Kolárovo
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
INT_059/2024
17 724,00 € AŽ PROJEKT s.r.o. Mesto Kolárovo
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
INT_058/2024
1 500,00 € ALMA - ART Mesto Kolárovo
30. Apríl 2024
Zmluva a dodatok č. 1 k zmulve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
INT_057/2024
5 994,00 € VHPROJEKTY, s.r.o. Mesto Kolárovo
26. Apríl 2024
Dodatok č.1/2024
EXT_017/2024
20 118,53 € DATALAN, a.s. Mesto Kolárovo
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
INT_054/2024
22 200,00 € Gardn, s.r.o. Mesto Kolárovo
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_056/2024
1 300,00 € Za naše Kolárovo - A mi Gútánkért Mesto Kolárovo
24. Apríl 2024
Dodatok č.1
INT_055/2024
0,00 € Gardn, s.r.o. Mesto Kolárovo
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov z RM
INT_052/2024
2 100,00 € Svetový strom - Világfa Mesto Kolárovo
22. Apríl 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
INT_053/2024
9 600,00 € iNCH, s.r.o. Mesto Kolárovo
22. Apríl 2024
Rámcová dohoda
INT_051/2024
9 168,93 € BA-MY-STAV s.r.o. Mesto Kolárovo
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
INT_092/2022
0,00 € K2 Dental Clinic s.r.o. Mesto Kolárovo
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
INT_050/2024
125 616,00 € LEBECO s.r.o. Mesto Kolárovo
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda
INT_049/2024
0,00 € PARAPETROL a.s. Mesto Kolárovo
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
INT_048/2024
552,00 € Bagita Róbert, Bc. Mesto Kolárovo