Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP
INT_072/2023
16 000,00 € Corvus Consulting, s.r.o. Mesto Kolárovo
6. Jún 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP
INT_071/2023
5 500,00 € Corvus Consulting, s.r.o. Mesto Kolárovo
31. Máj 2023
kúpna zmluva
INT_069/2023
45 663,00 € Angyal Tamás Mesto Kolárovo
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode na dodanie tonerov
INT_068/2023
4 067,80 € C-Service s.r.o. Mesto Kolárovo
26. Máj 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP
INT_067/2023
2 000,00 € Regis s. r. o. Mesto Kolárovo
24. Máj 2023
Zmluva o poskytrovaní stravovania v školských jedálňach-diétna strava
INT_064/2023
0,80 € Mesto Kolárovo
23. Máj 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP
INT_063/2023
5 400,00 € PROGRESSUS SLOVAKIA,s.r.o. Mesto Kolárovo
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
INT_062/2023
700,00 € Kassai Lovasíjász Iskola Vermes Törzs Mesto Kolárovo
17. Máj 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102441/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Kolárovo
15. Máj 2023
Zmluva o podnájme poľnohospodárskeho pozemku
INT_061/2023
49,53 € Csapák Roland, Ing. Mesto Kolárovo
12. Máj 2023
Zmluva o dielo
INT_060/2023
63 515,35 € OSP DANUBIUS DS s.r.o. Mesto Kolárovo
11. Máj 2023
Kúpna zmluva
EXT_021/2023
77 630,40 € MELTECH s.r.o. Mesto Kolárovo
10. Máj 2023
Dodatok č. 1
INT_059/2023
0,00 € Slovensky rybarsky zvaz Mesto Kolárovo
10. Máj 2023
Nájomná zmluva
INT_058/2023
439,22 € EventCrew, s.r.o. Mesto Kolárovo
9. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania v školských jedálňach
INT_057/2023
0,00 € Mesto Kolárovo
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RP Mesta
INT_054/2023
1 100,00 € Miestny kynologický klub Kolárovo Mesto Kolárovo
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo na stavebné práce
INT_053/2023
12 702,00 € GUTTE, s.r.o. Mesto Kolárovo
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RP Mesta
INT_055/2023
1 800,00 € STK Kolarovo Mesto Kolárovo
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RP Mesta
INT_056/2023
1 300,00 € Liga maďarských žien ZO Kolárovo Mesto Kolárovo
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
INT_052/2023
18 796,80 € Derakat Mesto Kolárovo