Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2020
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
2020-0283-1119210
396 570,00 € SEVITECH, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
25. Máj 2020
Dodatok č.1 z zmluve o poskytovaní služieb IIS
2020-0001-1185230/01
0,00 € SEVITECH, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Máj 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí servisných služieb
2019-0142-1119210/01
0,00 € SEVITECH, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb IIS
2020-0001-1185230
690 960,00 € SEVITECH, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. December 2019
Zmluva o poskytovaní technickej podpory
2019-0242-1185230
394 345,20 € SEVITECH, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5. August 2019
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
2019-0142-1119210
383 764,80 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21. December 2018
Zmluva o dielo
2018-0523-1176520
442 551,60 € SEVITECH a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. December 2018
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb IIS
2017-0432-1185230/02
0,00 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24. August 2018
Zmluva o dielo
2018-0121-1176520
239 659,20 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24. August 2018
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
2018-0189-1119210
354 554,40 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Jún 2018
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb IIS
2017-0432-1185230/01
0,00 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Jún 2018
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní zariadení a softvéru vrátane zabezpečenia ich prevádzky a údržby
2017-0225-1185230/01
0,00 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb IIS
2017-0432-1185230
754 195,20 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
25. August 2017
Zmluva o poskytovaní zariadení a softvéru vrátane zabezpečenia ich prevádzky a údržby
2017-0225-1185230
1 233 828,86 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10. August 2017
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
2017-0160-1119210
353 428,80 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. December 2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb IIS
2013-0209-1185230/02
0,00 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. Júl 2016
Zmluva o dielo
2016-0197-1119210
363 652,80 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18. September 2015
Zmluva o dielo
2015-0345-1119210
385 195,20 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27. August 2015
Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov a nábytku
2009-0090-1167430/04
0,00 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7. Júl 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb IIS
2013-0209-1185230/01
0,00 € SEVITECH a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.