Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Kúpna zmluva
OUStef137/2023
1 800,00 € Peter Ochaba Obec Štefanová
19. Február 2024
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
tz2024-01-31jv44
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o Obec Štefanová
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
OUStef22/2024
0,00 € tender pro s.r.o Obec Štefanová
24. Január 2024
Dodatok č. 8/2024 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
281/PDO/2002
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Štefanová
23. November 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
231456-122025448-VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Štefanová
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
3853/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Štefanová
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091CYP1-91-108
41 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Štefanová
4. August 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva tz2023-07-21mm6
OUStef82/2023
288,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Štefanová
19. Júl 2023
Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka
OUStef80/2023
Doplnená
0,00 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Obec Štefanová
13. Júl 2023
Zmluva o dielo podľa § 536 OZ.
OUStef75/2023
29 870,00 € PRE-UM s.r.o. Obec Štefanová
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny č. 1562/2022
1562/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Štefanová
5. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
230142-121857782-VB
1 040,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Štefanová
3. Máj 2023
Zmluva o prevzatí práv a podrobností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektrodopadu.
OuStef50/2023
0,00 € ROVAMI zber s.r.o. Obec Štefanová
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - poskytovanie odborných a poradenských služieb pre oblasť verejného obstarávania.
OUStef53/2023
0,00 € tender pro s.r.o. Obec Štefanová
17. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Pohostinstvo.
OUStef37/2023
30,00 € Kristína Kyrinovičová Obec Štefanová
3. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
230161-122025448-VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Štefanová
20. Február 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP-00305111
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Štefanová
10. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2017-0719vs4
18,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Štefanová
10. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - dane, odpady, Mzdy.
tz2020-09-21ez2
42,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Štefanová
2. Február 2023
Dodatok č. 7/2023 ku Zmluve o zabespečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.
281/PDO/2002
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Štefanová