Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
230142-121857782-VB
1 040,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Štefanová
3. Máj 2023
Zmluva o prevzatí práv a podrobností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektrodopadu.
OuStef50/2023
0,00 € ROVAMI zber s.r.o. Obec Štefanová
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - poskytovanie odborných a poradenských služieb pre oblasť verejného obstarávania.
OUStef53/2023
0,00 € tender pro s.r.o. Obec Štefanová
17. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Pohostinstvo.
OUStef37/2023
30,00 € Kristína Kyrinovičová Obec Štefanová
3. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
230161-122025448-VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Štefanová
20. Február 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP-00305111
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Štefanová
10. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2017-0719vs4
18,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Štefanová
10. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - dane, odpady, Mzdy.
tz2020-09-21ez2
42,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Štefanová
2. Február 2023
Dodatok č. 7/2023 ku Zmluve o zabespečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.
281/PDO/2002
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Štefanová
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci podľa § 59 ods.3 Zákona o odpadoch
OUStef10/23
0,00 € RECobal s.r.o. Obec Štefanová
28. December 2022
Zmluva o vedení účtovníctva
OUStef175/2022
600,00 € Zuzana Masarykova Obec Štefanová
27. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
1562/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Štefanová
7. December 2022
Zmluva o nakladaní s odpadom
OUStef165/2022
0,00 € Skládka odpadov - Dubová Obec Štefanová
26. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov.
OUStef156/2022
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Štefanová
6. Október 2022
Kúpna zmluva
OUStef154/2022
0,00 € RAJO s.r.o. Obec Štefanová
6. Október 2022
Darovacia zmluva
OUStef156/2022-1
500,00 € Ing. Maroš Mézes Obec Štefanová
20. September 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku.
2022206
35,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Štefanová
22. August 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníckeho práva darovaním
072022/1
0,00 € MALCOM, spol. s r.o. Obec Štefanová
6. Júl 2022
Zmluva o prevode vlastníckeho práva darovaním
072022
123 189,00 € MALCOM, spol.s.r.o. Obec Štefanová
6. Júl 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
304,80 € Štatistický úrad SR Obec Štefanová