Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
ZS/10/2023
0,00 € Divadelný ústav Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
30. November 2023
Dodatok č.2 k zmluve č. ZVPd/1/2022 o výpožičke nebytových priestorov, časti pozemku a hnuteľných vecí
Dodatok č.2 k zmluve č. ZVPd/1/2022
0,00 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
29. November 2023
Zmluva č. ZNPk/10/2023 o nájme nebytových priestorov
ZNPk/10/2023
1 151,10 € Centrum dobrovoľníctva, n.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
24. November 2023
Darovacia zmluva č. ZD/9/2023
ZD/9/2023
900,00 € DOBROTA , a.s. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
24. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII VÝSTAV
ZS/9/2023
0,00 € Divadelný ústav Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. ZPS/15/2023
ZPS/15/2023
5 745,60 € JEEL, s.r.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
22. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. ZS/8/2023
ZS/8/2023
0,00 € ProMusic s.r.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva o naštudovaní a hosťovaní
ZNH/12/2023
0,00 € Michaela Kušteková Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva o naštudovaní a hosťovaní
ZNH/13/2023
0,00 € Miroslav Trebuľa Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva o naštudovaní a hosťovaní
ZNH/10/2023
0,00 € Tóbert Sipos Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva o naštudovaní a hosťovaní
ZNH/11/2023
0,00 € Ján Haruštiak Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva o naštudovaní a hosťovaní
ZNH/08/2023
0,00 € Oriana s.r.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva o vytvorení diela
ZDL/20/2023
0,00 € Itamar Gross Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
zmluva o vytvorení kostýmovej výpravy
ZKV/02/2023
0,00 € Eva Kleinová Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
ZMLUVA O DIELO č. ZoD/4/2023 na vykonávanie servisných činností
ZoD/4/2023
3 744,00 € Computer Control Technology s.r.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva o vytvorení diela
ZDL/25/2023
0,00 € Vanda Mesiariková Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva o umeleckom hosťovaní
ZUH/02/2023
0,00 € Mgr. Ľudovít Novota Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva pohybová spolupráca
ZND/04/2023
0,00 € Mgr. art. Mária Danadová Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
zmluva o vytvorení kostýmovej výpravy
ZKV/03/2023
0,00 € Annamária Kiss Kósa Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. November 2023
Zmluva o naštudovaní a hosťovaní
ZNH/14/2023
0,00 € Veronika Slamková Divadlo Jozefa Gregora Tajovského