Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Júl 2014
Dodatok č.1 k dohode -101-§51-2014
Dodatok č.1 k dohode - 101-§51-2014
0,00 € Mestské lesy Sabinov,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Máj 2014
Dohoda i poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda-22-§50j-PS-2014-ŠR
6 236,16 € Mestské lesy Sabinov,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Apríl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
101/§51/2014/PO
0,00 € Mestské lesy Sabinov,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7. November 2013
MANDÁTNA ZMLUVA č. 6233/2013/LSR
CRZč.6233/2013/LSR
0,00 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. Júl 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4
23/§50j/PS/2013/NP VAOTP SR-2/PO
9 577,08 € Mestské lesy Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov