Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/121
102,66 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Júl 2023
Zmluva č. 2023/0656 o poskytnutí dotácie
2023/0656
500,00 € Obec Modrová Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/99
68,44 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. December 2022
Dohoda o spolupráci
4132212
0,00 € Obec Modrová Mesto Piešťany
30. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/15
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/25
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. August 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Modrová
0,00 € Obec Modrová Štatistický úrad SR
1. December 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/012/14
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Júl 2021
DOHODA na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci NP „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/10/054/23
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. December 2020
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Modrová
Doplnená
0,00 € Obec Modrová Štatistický úrad SR
22. December 2020
DOHODA č. 20/10/012/2 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/10/012/2
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. August 2017
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
č. 31//2016/§54 - CzKN
0,00 € Obec MODROVÁ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2016
D O H O D A č. 31 /2016/§ 54 – CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámcinárodného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
31 /2016/§ 54 – CzKN
0,00 € Obec MODROVÁ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. December 2015
Zmluva o darovaní finančnej hotovosti na cielené združenie fin. prostriedkov na nákup CT prístroja
312/2015
0,00 € Obec Modrová Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
29. Október 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
21/§ 52a/2012/NP V-2
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z.
č. 19/§ 52/2012/NP V-2
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Máj 2012
Dodatok č. 2 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j
č. 2 k 04/§ 50j/2012
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Máj 2012
Dodatok č. 1 k dohode č. 04/§ 50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j
04/§ 50j/2012
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
04/ § 50j / 2012/NMnV
0,00 € Obec Modrová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2012
Dohoda poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
7/§ 52/2012/NP V-2/NMnV
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom