Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 4.7.2019 v znení Dodatku č.1 z 5.3.2020 a Dodatku č. 2 z 28.12.2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 4.7.2019 v znení Dodatku č.1 z 5.3.2020 a Dodatku č. 2 z 28.12.2023
0,00 € Mesto Trnava Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
4. Jún 2024
Zmluva o nájme č. 202402
Zmluva o nájme č. 202402
225 166,19 € Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
7. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 202401
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 202401
4 011,12 € Centrum podporných služieb Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
18. Apríl 2024
Zmluva o daňovom, ekonomickom a finančnom poradenstve
Zmluva o daňovom, ekonomickom a finančnom poradenstve
48,00 € Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA - Ekoposs+ Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
17. Apríl 2024
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
12. Január 2024
Dodatok č. 2 k NZ zo dňa 4.7.2019 v znení Dodatku č.1 z 5.3. 2020
Dodatok č. 2 k NZ zo dňa 4.7.2019 v znení Dodatku č.1 z 5.3. 2020
0,00 € Mesto Trnava Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
20. December 2023
Dohoda o platbách nájomného
Dohoda o platbách nájomného
2 086,98 € PROTECT SK, s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
20. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2020001
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2020001
0,00 € PROTECT SK, s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
20. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2118002
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2118002
0,00 € Textile House for EURO TRADE, s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
20. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € Mgr. Adrián Lančarič, PhD.- SPRÁVA REGISTRATÚRY Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
3. November 2023
Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24, Špecifikácia Elektronickej služby Business24
Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24, Špecifikácia Elektronickej služby Business24
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
20. Október 2023
Zmluva o platobnej karte
Zmluva o platobnej karte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
20. Október 2023
Rámcová zmluva treasury
Rámcová zmluva treasury
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
21. September 2023
Rámcová dohoda (oleje a mazivá pre vozidlá a ostatnú prevádzkovú potrebu)
Rámcová dohoda (oleje a mazivá pre vozidlá a ostatnú prevádzkovú potrebu)
47 468,24 € LubriTEC SK, s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
21. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5. 2016
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5. 2016
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
13. September 2023
Dodatok č.1 k Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 1009901295
Dodatok č.1 k Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 1009901295
58 341,44 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
30. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2118002
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2118002
0,00 € Textile House for EURO TRADE, s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
31. Júl 2023
Zmluva o nájme zariadenia- vysokotlakové čističe Kränzle
Zmluva o nájme zariadenia- vysokotlakové čističe Kränzle
257,18 € Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o pôžičke č. PZY/300/2019 zo dňa 8.11.2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o pôžičke č. PZY/300/2019 zo dňa 8.11.2019
0,00 € Letisko Piešťany a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
30. Jún 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o pôžičke č. PZY/95/2018 zo dňa 2.3.2018
Dodatok č. 6 k Zmluve o pôžičke č. PZY/95/2018 zo dňa 2.3.2018
0,00 € Letisko Piešťany a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.