Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24, Špecifikácia Elektronickej služby Business24
Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24, Špecifikácia Elektronickej služby Business24
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
20. Október 2023
Zmluva o platobnej karte
Zmluva o platobnej karte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
20. Október 2023
Rámcová zmluva treasury
Rámcová zmluva treasury
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
21. September 2023
Rámcová dohoda (oleje a mazivá pre vozidlá a ostatnú prevádzkovú potrebu)
Rámcová dohoda (oleje a mazivá pre vozidlá a ostatnú prevádzkovú potrebu)
47 468,24 € LubriTEC SK, s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
21. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5. 2016
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5. 2016
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
13. September 2023
Dodatok č.1 k Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 1009901295
Dodatok č.1 k Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 1009901295
58 341,44 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
30. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2118002
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2118002
0,00 € Textile House for EURO TRADE, s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
31. Júl 2023
Zmluva o nájme zariadenia- vysokotlakové čističe Kränzle
Zmluva o nájme zariadenia- vysokotlakové čističe Kränzle
257,18 € Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o pôžičke č. PZY/300/2019 zo dňa 8.11.2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o pôžičke č. PZY/300/2019 zo dňa 8.11.2019
0,00 € Letisko Piešťany a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
30. Jún 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o pôžičke č. PZY/95/2018 zo dňa 2.3.2018
Dodatok č. 6 k Zmluve o pôžičke č. PZY/95/2018 zo dňa 2.3.2018
0,00 € Letisko Piešťany a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
30. Jún 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o pôžičke č. PZY/111/2018 zo dňa 16.3.2018
Dodatok č. 6 k Zmluve o pôžičke č. PZY/111/2018 zo dňa 16.3.2018
0,00 € Letisko Piešťany a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
30. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o pôžičke č. PZY/131/2017 zo dňa 20.3.2017
Dodatok č. 7 k Zmluve o pôžičke č. PZY/131/2017 zo dňa 20.3.2017
0,00 € Letisko Piešťany a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
4. Apríl 2023
Dohoda o splátkach Protect SK s.r.o.
Dohoda o splátkach Protect SK s.r.o. 01_12 2023
2 086,98 € Protect SK s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
7. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5151067280 pre odberateľov kategórie Podnikatelia- Maloodber
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5151067280 pre odberateľov kategórie Podnikatelia- Maloodber
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
23. Február 2023
Dohoda o skončení Dohody o refundácii nákladov
Dohoda o skončení Dohody o refundácii nákladov
0,00 € Mgr. Július Fekiač Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
8. Február 2023
Dohoda o splátkach Textile House for EURO TRADE, s.r.o.
Dohoda o splátkach Textile House for EURO TRADE, s.r.o.
2 692,56 € Textile House for EURO TRADE, s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
8. Február 2023
Dohoda o splátkach TTSK
Dohoda o splátkach TTSK
1 149,58 € Trnavský samosprávny kraj Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
8. Február 2023
Dohoda o splátkach Alza.sk s.r.o.
Dohoda o splátkach Alza.sk s.r.o.
4 479,23 € Alza.sk s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
8. Február 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
48,00 € Trnavský samosprávny kraj Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
8. Február 2023
Dohoda o splátkach Peter Rendek
Dohoda o splátkach Peter Rendek
31,43 € Peter Rendek Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.