Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
136/2023
0,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
21. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
135/2023
0,00 € Mesto Zvolen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
20. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
133/2023
0,00 € SOŠ hotelových služieb o obchodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
20. September 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
134/2023
0,00 € Richard Hronec Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
129/2023
0,00 € Geis SK s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
131/2023
0,00 € Kúpele Sliač a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
130/2023
0,00 € MW Slowakia s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
132/2023
0,00 € Kúpele Sliač a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
128/2023
0,00 € Turistické informačné centrum Krupina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
124/2023
0,00 € DUPAN TWIN, s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
125/2023
0,00 € Krajská knižnica Ľ. Štura Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
Zmluva č. 069/2023 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
116/2023
0,00 € Mária Vincúrová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
121/2023
0,00 € SSOŠ obchodu a služieb Očová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
119/2023
0,00 € GAJJA s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
120/2023
0,00 € QSCert, spol.s r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
126/2023
0,00 € Gustav Jurkovič Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
123/2023
0,00 € OBECNý ÚRAD SEBECHLEBY Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
117/2023
0,00 € Klub športového šermu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
118/2023
0,00 € Ing.Martin Slovák Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
14. September 2023
Zmluva č. 077/2023 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
127/2023
0,00 € Lucia Kubovská Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen