Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
DODATOK č. 1 K Zmluve č. 5/2018/DV o duálnom vzdelávaní
1392022
0,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
21. September 2022
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
1382022
0,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
21. September 2022
ZMLUVA O ODBERE STRAVY č. S/14/2022
1372022
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Tŕnie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
21. September 2022
Zmluva o prenájme so servisnými službami č. 00114/22/015
1352022
0,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
21. September 2022
UČEBNÁ ZMLUVA
1402022
0,00 € Lidl Slovenská republika, v.o.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
20. September 2022
Učebná zmluva č. 05/2022/UZ
1332022
0,00 € BILLA s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
20. September 2022
UČEBNÁ ZMLUVA
1312022
0,00 € Lidl Slovenská republika, v.o.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
20. September 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o duálnom vzdelávani č. 1/2021/DV
1302022
0,00 € BILLA s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
20. September 2022
Učebná zmluva č. 06/2022/UZ
1322022
0,00 € BILLA s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
13. September 2022
Zmluva č. 147/2022 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
1252022
1 035,00 € Mariana Hlinková Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
13. September 2022
Zmluva č. 151/2022 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
1292022
1 000,00 € Iveta Čížová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
13. September 2022
Zmluva č. 148/2022 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
1262022
1 035,00 € Kristína Štefančíková Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
13. September 2022
Zmluva č. 144/2022 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
1222022
600,00 € Simon Bence Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
13. September 2022
Zmluva č. 143/2022 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
1212022
644,00 € Monika Behmerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
13. September 2022
Zmluva č. 149/2022 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
1272022
1 000,00 € Beáta Buňová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
13. September 2022
Zmluva č. 150/2022 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
1282022
1 150,00 € Mgr.art. Natália Fašková Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
13. September 2022
Zmluva č. 146/2022 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
1242022
600,00 € Bc. Michaela Zmajkovičová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
13. September 2022
Zmluva č. 145/2022 o zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu
1232022
600,00 € Lenka Puškárová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
12. September 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
1202022
0,00 € Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
9. September 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
1192022
0,00 € HKM a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen