Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Dodatok č.15 k Zmluve o úvere č. 20/021/09
Dodatok č.15
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Jahodná
2. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o municipálnom úvere č. 50/009/22
Dodatok č.1
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Jahodná
1. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 26/2023
OU-TT_ZM_26-2023_2023
6 600,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava Obec Jahodná
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
230539-L13.0969.22.0002-ZBZ_KZ
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jahodná
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
230541-L13.0969.22.0002-ZBZ_VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jahodná
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
230540-L13.0969.22.0002-ZBZ_KZ
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jahodná
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jahodná
5. Máj 2023
Zmluva o vytvorení webových stránok
SOD-22-04-2023-SK
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Jahodná
5. Máj 2023
Zmluva o prevádzke webového sídla
SOP-22-04-2023-SK
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Jahodná
5. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANIE PRODUKTU
DOM-22-04-2023-SK
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Jahodná
5. Máj 2023
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
CUET-22-04-2023-SK
0,00 € Galileo Corporation, s.r.o. Obec Jahodná
5. Máj 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
MA2-22-04-2023-SK
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Jahodná
21. Apríl 2023
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Jahodná
15. Marec 2023
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
0,00 € ORK, s.r.o. Obec Jahodná
14. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
22/2023
415,00 € GreatFirm s.r.o. Obec Jahodná
14. Marec 2023
Keretszerződés
Zmluva - Keretszerződés
0,00 € Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Obec Jahodná
7. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2023/05
0,00 € Regis s.r.o. Obec Jahodná
10. Február 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
58 560,60 € GSP-STAV, s.r.o. Obec Jahodná
10. Február 2023
Zmluva o dielo
4359
0,00 € DRON Industries, s.r.o. Obec Jahodná
10. Február 2023
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
Zmluva o nájme
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Jahodná