Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní a nájme obecného vodovodu a verejnej kanalizácie
1/2023
0,00 € OVKS Sochoň, s.r.o. Obec Nová Ves nad Váhom
29. Jún 2022
Zmluva o pôžičke
2/2022
3 000,00 € OVKS Sochoň, s.r.o. Obec Nová Ves nad Váhom
29. Jún 2022
Zmluva o pôžičke
112022
3 000,00 € OVKS SOCHOŇ, s.r.o. Obec Kočovce
29. Jún 2022
Zmluva o pôžičke
12022
3 000,00 € OVKS SOCHOŇ, s.r.o. Obec Hôrka nad Váhom
3. Február 2014
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
ZM/2014/0022
0,00 € OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11. Marec 2013
Zmluva O dodávke vody z verejného vodovodu
303/2013
0,00 € OVKS SOCHOŇ, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
20. Február 2013
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
ZM/2013/0069
0,00 € OVKS SOCHOŇ, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2012
Zmluva s č.9003/0008/12 o dodávke vody z verejného vodovodu
9003/0008/12
Doplnená
600,00 € Obecná vodárenská a kanalizačná spoločn.Sochoň, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave