Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Január 2024
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
1/2024
0,00 € COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Základná škola s materskou školou, Kálnica 385
20. Júl 2023
Zmluva č. 2023/0612 o poskytnutí dotácie
2023/0612
400,00 € Základná škola s materskou školou, Kálnica 385 Trenčiansky samosprávny kraj
28. August 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni
19/10/054/17
0,00 € Základná školas materskou školou Kálnica č. 385 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
2. December 2013
Darovacia zmluva
2384/2013/801
0,00 € Základná škola s materskou školou, Kálnica Štátny pedagogický ústav