Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP " Absolvenstká prax štartuje zamestnanie"
DOHODA číslo 17/19/051/49
0,00 € Materská škola Raková-Korcháň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
31. August 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
292/§51/2012
0,00 € Materská škola Raková- Korcháň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca