Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2022
príkazná zmluva
22041401-3
0,00 € Materská škola Mesto Šaštín-Stráže
2. August 2015
Dohoda o vzájomnej spolupráci
167/2015
0,00 € Materská škola Štátny pedagogický ústav
26. Február 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j
15/07/§50j/1
2 719,08 € Materská škola Šaštín-Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica