Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2019
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-38
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-38
0,66 € ZŠ s MŠ Dubodiel Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9. Október 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 02 604 695
0,00 € Základná škola s materskou školu, Mgr. Anton Prechádzka NŠC
11. November 2013
Darovacia zmluva
2218/2013/801
0,00 € Základná škola s materskou školou, Dubodiel Štátny pedagogický ústav