Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 2.9.2014
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 2.9.2014
1 300,00 € Základná škola s materskou školou, Drietoma 453 Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová
29. Marec 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/2
0,00 € Základná škola s materskou školou Drietoma 453 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
10. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/34
0,00 € Základná škola s materskou školou Drietoma 453 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. September 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 2.9.2014
0,00 € Základná škola s materskou školou, Drietoma 453 Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová
12. Apríl 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 2.9.2014
0,00 € Základná škola s materskou školou, Drietoma 453 Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová
12. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/13
0,00 € Základná škola s materskou školou Drietoma 453 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
21. August 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/163/2019
0614/2019
86 616,00 € Základná škola s materskou školou Drietoma Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. November 2016
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
PV2-02873/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou, Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. November 2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 436/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02352/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou, Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. August 2015
Zmluva o výpožičke
PV2-01820/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou, Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. August 2015
Zmluva o výpožičke
PV2-01272/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou, Štátny inštitút odborného vzdelávania
10. Júl 2015
Zmluva o výpožičke so ZŠ pri realizácii NP Dielne II.
PV2-01080/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou, Štátny inštitút odborného vzdelávania
30. Máj 2015
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 02 134 1037t, 1110t
0,00 € Základná škola s MŠ, Mgr. Andrea Polhorská NŠC
28. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci pre realizácií NP
PV2-00875/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. November 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 02 084 115,116
0,00 € Základná škola s materskou školou, Mgr. Andrea Polhorská NŠC
10. September 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1002/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
1002/2014
0,00 € Základná škola s materskou školou Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
17. December 2013
Zmluva č. 1652/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
1652/2013
0,00 € Základná škola s materskou školou Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania