Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/13
0,00 € Obec Petrova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
27. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/27-1
0,00 € Obec Petrova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
11. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/27
0,00 € Obec Petrova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
20. Október 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Petrova Lehota
0,00 € Obec Petrova Lehota Štatistický úrad SR
4. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/23
0,00 € Obec Petrova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
7. Február 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Petrova Lehota
Doplnená
0,00 € Obec Petrova Lehota Štatistický úrad SR
6. November 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0601
2 508,00 € Obec Petrova Lehota Ministerstvo financií Slovenskej republiky
21. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130025
072TN130025
100 000,00 € Obec Petrova Lehota Pôdohospodárska platobná agentúra
9. December 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
46146/2015-TN
0,00 € obec Petrova Lehota Sociálna poisťovňa, ústredie