Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č.8/2018 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 4 k Zmluve č.8/2018 o nájme nebytových priestorov
4 902,50 € Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová
4. November 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 8/2018
Dodatok č. 3
1 656,00 € Základná škola J. Lipského s materskou školou Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová
7. Jún 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/22/2018
0033/2018-D1
0,00 € Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Február 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/22/2018
0033/2018
98 550,00 € Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Október 2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 644/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02364/2015
0,00 € Základná škola Jána Lipského Štátny inštitút odborného vzdelávania
10. September 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1080/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
1080/2014
0,00 € Základná škola Jána Lipského s materskou školou Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19. Január 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 312/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
312/2014
0,00 € Základná škola Jána Lipského s materskou školou Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
25. November 2013
Zmluva č. 1659/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
1659/2013
0,00 € Základná škola Jána Lipského s materskou školou Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19. August 2013
Darovacia zmluva
1211/2013/801
0,00 € Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce Štátny pedagogický ústav