Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/74
0,00 € Obec Šípkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BUC7
309070BUC7
6 840,00 € Obec Šípkov Pôdohospodárska platobná agentúra
18. August 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/09/010/36
0,00 € Obec Šípkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/09/010/62
0,00 € Obec Šípkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
16. Jún 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Šípkov
Doplnená
0,00 € Obec Šípkov Štatistický úrad SR
5. November 2020
D O H O D A číslo: 20/09/012/22 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/09/012/22
0,00 € Obec Šípkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
14. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/09/010/63 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/09/010/63
0,00 € Obec Šípkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
9. Január 2020
Protokol o odovzdaní nehnuteľností do vlastníctva obce, k.ú. Šípkov, okr. Bánovce n. Bebravou
02480/2019-UVOP-U00115/19.00
0,00 € Obec Šípkov Slovenský pozemkový fond