Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/21
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/120
205,32 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/62
Doplnená
102,66 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nová Ves nad Váhom
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Štatistický úrad SR
29. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/19
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/31
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00437/2022-PKZP-K40052/22.00 - Obec Nová Ves nad Váhom, k. ú. Nová Ves nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom
00437/2022-PKZP-K40052/22.00
1 609,74 € Obec Nová Ves nad Váhom Slovenský pozemkový fond
1. December 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/012/11
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/010/50
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Júl 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/010/17
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nová Ves nad Váhom
Doplnená
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Štatistický úrad SR
17. December 2020
DOHODA č. 20/10/012/4 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/10/012/4
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0443
7 111,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Ministerstvo financií Slovenskej republiky
19. Február 2020
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku č. 23/I/2020/40/7503
23/I/2020/40/7503
30,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Výskumný ústav vodného hospodárstva
24. Máj 2019
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
19/10/052/1
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220049
074TN220049
142 102,37 € Obec Nová Ves nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Október 2018
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
18/10/052/11
Doplnená
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Apríl 2018
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
18/10/052/1
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Marec 2017
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
02/§ 52/2017/NP PZ VAOTP - 2
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom