Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/34/060/66
4 709,05 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/34/054/122
508,68 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
7. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
142/9/2024/závod BJ - Obec Komárov
0,00 € Obec Komárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
143/10/2024/závod BJ - Obec Komárov
0,00 € Obec Komárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2024000871
70,00 € Obec Komárov Mesto Košice
30. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/34/010/89
0,00 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Komárov
Z_SK_2023_6269
71,00 € Obec Komárov Mesto Bardejov
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/34/054/1411
307,98 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
122_2023
10 332,00 € Obec Komárov Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
20. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/34/054/1037
Doplnená
273,84 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
13. Apríl 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/115
4 279,02 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
11. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/34/054/396
188,20 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5. Apríl 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/113
4 279,02 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Komárov
0,00 € Obec Komárov Štatistický úrad SR
10. Január 2023
Žiadosť o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január – jún 2023, Obec Komárov
Z_SK_2022_6499
35,00 € Obec Komárov Mesto Bardejov
20. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/012/86
0,00 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/010/30
0,00 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
19. Júl 2022
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
22/34/054/237
10 559,53 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
8. Apríl 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/34/060/104
3 306,30 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
8. Apríl 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/34/060/105
3 954,57 € Obec Komárov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov