Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03464/2023-PKZO-K40039/23.00 - Obec Divinka, k.ú. Divinka, okres Žilina
03464/2023-PKZO-K40039/23.00
0,00 € Obec Divinka Slovenský pozemkový fond
8. November 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
48/2023
2 250,00 € Obec Divinka Miloš Salaj, Bc. Lucia Salajová, Miloš Mutala
6. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/25/010/37
0,00 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/25/054/274
342,20 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/25/054/123
615,96 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/25/060/25
8 558,04 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14. Marec 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených so spracovaním a obstaraním „Zmeny a doplnku č.3 Územného plánu obce Divinka“.
8/2023
4 000,00 € Obec Divinka Čička, s.r.o.
22. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Divinka
0,00 € Obec Divinka Štatistický úrad SR
9. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/25/012/8
0,00 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
12. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/25/010/18
0,00 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
12. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/25/010/18
0,00 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022
1047/B860/2022
5 310,00 € Obec Divinka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/25/060/29
7 909,12 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27. Október 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/25/012/53
0,00 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/25/010/61
0,00 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27. Október 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/25/012/50
0,00 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. August 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/25/054/41
8 001,54 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22. Jún 2021
D O H O D A č. 21/25/012/1 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21/25/012/1
0,00 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Marec 2021
Dohoda č. 21/25/060/18 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
21/25/060/18
7 408,88 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
10. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Divinka
Doplnená
0,00 € Obec Divinka Štatistický úrad SR