Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/27/010/13
0,00 € Obec Lovča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/27/054/465
205,32 € Obec Lovča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
ZOS 030/2023
600,00 € Obec Lovča Pohronské osvetové stredisko
28. Jún 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/27/054/420
51,33 € Obec Lovča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
8. Jún 2023
Zmluva č. 439/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
439/2023/ODDDO
2 000,00 € Obec Lovča Banskobystrický samosprávny kraj
18. Apríl 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/27/010/28-1
0,00 € Obec Lovča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/27/054/114
Doplnená
205,32 € Obec Lovča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/27/010/28
0,00 € Obec Lovča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/27/012/19
0,00 € Obec Lovča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
5. Október 2022
Dodatok č. 1-022/2022 k Zmluve č. ZOS 022/2022
dodatok č. 1-022/2022
110,00 € obec Lovča Pohronské osvetové stredisko
29. September 2022
Zmluva o spolupráci
ZOS 022/2022
200,00 € obec lovča Pohronské osvetové stredisko
20. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
ZOS013/2022
0,00 € obec lovča Pohronské osvetové stredisko
27. Máj 2022
Zmluva č. 322 1094
322 1094
3 000,00 € Obec Lovča Dobrovoľná požiarna ochrana SR
24. Máj 2022
Zmluva č. 1043/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
1043/2022/ODDDO
3 600,00 € Obec Lovča Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lovča
0,00 € Obec Lovča Štatistický úrad SR Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
19. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ADR6
309070ADR6
Doplnená
22 308,00 € Obec Lovča Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Máj 2022
Zmluva č. 1043/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
1043/2022/ODDDO
3 600,00 € Obec Lovča Banskobystrický samosprávny kraj
27. Apríl 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lovča
0,00 € Obec Lovča Štatistický úrad SR
23. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/27/010/31
0,00 € Obec Lovča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
23. November 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/27/012/31
0,00 € Obec Lovča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica