Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/27/010/15
0,00 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
25. Október 2023
Dodatok č. 02 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2018-001781
145 624,80 € obec Janova Lehota Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
5. September 2023
Zmluva
09 2023
40,00 € Obec Janova Lehota, č. 38, 966 24 Obec Kosorín, Kosorín č. 117
18. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ORGANIZÁCII PODUJATIA
1371/2023/ORRUP
5 000,00 € Obec Janova Lehota Banskobystrický samosprávny kraj
16. Jún 2023
Zmluva č. 922/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
922/2023/ODDDO
2 000,00 € Obec Janova Lehota Banskobystrický samosprávny kraj
12. Apríl 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/27/010/20-1
0,00 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/27/054/70
Doplnená
599,00 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1084/2023-M_ODFSS
565 272,00 € Obec Janova Lehota Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/27/012/17
0,00 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
16. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/27/010/20
0,00 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 253/2022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
11683/2022-M_ODPD
4 200,00 € Obec Janova Lehota Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. September 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Janova Lehota
0,00 € Obec Janova Lehota Štatistický úrad SR
24. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/27/054/178
3 668,12 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
8. Júl 2022
Zmluva č. 1317/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
1317/2022/ODDDO
2 500,00 € Obec Janova Lehota Banskobystrický samosprávny kraj
23. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/27/054/139
3 406,14 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
23. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/27/054/140
3 668,12 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
23. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/27/054/139
3 406,14 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
7. Jún 2022
Zmluva č. 1191/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
1191/2022/ODDDO
10 200,00 € Obec Janova Lehota Banskobystrický samosprávny kraj
2. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2018-001781
166 284,24 € Obec Janova Lehota Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22. Apríl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/27/054/72
3 668,12 € Obec Janova Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica