Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/19/010/10
0,00 € Obec Dunajov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb
OCU-159-03/2023-SJ
0,00 € Obec Dunajov Jozefa Pukalíková
8. November 2023
Zámenná zmluva
OU-33-04-TE/2023
0,00 € Obec Dunajov Anna Janišová
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/19/054/211
171,10 € Obec Dunajov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
OU-102-03-AS
300,00 € Obec Dunajov PROWindows s.r.o
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
O-107-As-01/2023
5 000,00 € Obec Dunajov TJ Štart Dunajov
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
OU-107-07-03-AS/2023
500,00 € Obec Dunajov eRko - HKSD územie Žilina
19. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve
0,00 € Obec Dunajov Tempro s.r.o.
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
OU-107-AS/2023
0,00 € Obec Dunajov DHZ
19. Júl 2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
494 - hrobove miesta
0,00 € Obec Dunajov Lenka Valiašková
19. Júl 2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
493- hrobové miesto
0,00 € Obec Dunajov Obec Dunajov
17. Máj 2023
Nájomná zmluva
OU-108-AS-002
0,00 € Obec Dunajov Miroslav Tomek
17. Máj 2023
Nájomná zmluva
OU-108-AS/2023
0,00 € Obec Dunajov Obec Dunajov
17. Máj 2023
Nájomná zmluva
OU-108-AS-003
0,00 € Obec Dunajov Stanislav Chilý
17. Máj 2023
Nájomná zmluva
OU-108-AS-001
0,00 € Obec Dunajov Dominika Kopásková
24. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/19/054/108
410,64 € Obec Dunajov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
16. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 06.06.2014
Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 06.06.2014
0,00 € Obec Dunajov JM Tech s.r.o.
16. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
4,00 € Obec Dunajov Lesné pozemkové spoločenstvo Dunajov
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/19/012/11
0,00 € Obec Dunajov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
5. December 2022
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
21/19/010/13-1
0,00 € Obec Dunajov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca