Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí v k.ú. Veľké Bierovce, okres Trenčín
00543/2024-OV-0250023/24.00
0,00 € Obec Veľké Bierovce Slovenský pozemkový fond
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/56
0,00 € Obec Veľké Bierovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/73-1
0,00 € Obec Veľké Bierovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
21. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o údržbe chodníka, k.ú. Veľké Bierovce
393/6463/2023
0,00 € Obec Veľké Bierovce Slovenská správa ciest, Bratislava
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
6/2022/F
0,00 € Obec Veľké Bierovce Obec Opatovce
15. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/73
0,00 € Obec Veľké Bierovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
20. Október 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Bierovce
0,00 € Obec Veľké Bierovce Štatistický úrad SR
22. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/31
0,00 € Obec Veľké Bierovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
9. Február 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Veľké Bierovce
Doplnená
0,00 € Obec Veľké Bierovce Štatistický úrad SR
22. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0615
13 886,00 € Obec Veľké Bierovce Ministerstvo financií Slovenskej republiky
23. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2020
666/B630/2020
7 054,72 € Obec Veľké Bierovce Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Január 2020
Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota, SO 151-00, ZBZ Obec Veľké Bierovce
639/6463/2020
0,00 € Obec Veľké Bierovce Slovenská správa ciest, Bratislava
20. September 2019
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu č. 64/I/2019/40/7503
64/I/2019/40/7503
30,00 € Obec Veľké Bierovce Výskumný ústav vodného hospodárstva
13. September 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02763
17-511-02763
1 500,00 € Obec Veľké Bierovce Fond na podporu umenia
30. Júl 2015
"Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne
37258/2015-TN
0,00 € obec Veľké Bierovce Sociálna poisťovňa, ústredie