Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 109/2023/TVK
109/2023/TVK
63 778,41 € Obec Trenčianske Stankovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
29. November 2023
Dohoda o spolupráci pri realizácii ošetrenia chráneného stromov Lipského lipy (e.č.S 275)
ŠOP SR-Z/590/2023
3 600,00 € Obec Trenčianske Stankovce Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/10
0,00 € Obec Trenčianske Stankovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
13. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 2023/0305
2023/0305
1,00 € Obec Trenčianske Stankovce Trenčiansky samosprávny kraj
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 04509/2020-PNZ -P40474/20.00 - Obec Trenčianske Stankovce
04509/2020-PNZ -P40474/20.00
0,00 € OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE Slovenský pozemkový fond
29. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/71-1
0,00 € Obec Trenčianske Stankovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/71
0,00 € Obec Trenčianske Stankovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
5. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BSY2
KZP-PO4-SC431-2021-68/BSY2
Doplnená
267 589,31 € Obec Trenčianske Stankovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26. August 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Trenčianske Stankovce
0,00 € Obec Trenčianske Stankovce Štatistický úrad SR
27. Január 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/13/054/3
3 406,14 € Obec Trenčianske Stankovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. December 2021
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov
1405/2021
2 315,36 € Obec Trenčianske Stankovce Slovenská pošta, a. s.
26. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/6
0,00 € Obec Trenčianske Stankovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Júl 2021
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Trenčianske Stankovce
01140/2021-OV-0250099/21-00
0,00 € OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE Slovenský pozemkový fond
15. Marec 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/W970 zo dňa 10.01.2020
KŽP-PO4-SC441-2018-39/W970/Do
0,00 € Obec Trenčianske Stankovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0611
67 408,00 € Obec Trenčianske Stankovce Ministerstvo financií Slovenskej republiky
26. August 2020
"Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota", SO 681-00 - ZBZ o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície
1141/6463/2020
0,00 € Obec Trenčianske Stankovce Slovenská správa ciest, Bratislava
27. Marec 2020
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J560-222-13
IROP-D2-302021J560-222-13
77 963,68 € Obec Trenčianske Stankovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Január 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/W970
KŽP-PO4-SC441-2018-39/W970
17 667,15 € Obec Trenčianske Stankovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16. Júl 2019
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-D1-302021G813-221-10
IROP-D1-302021G813-221-10
379 900,00 € Obec Trenčianske Stankovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Júl 2019
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.IROP-D1-302021J560-222-13
IROP-D1-302021J560-222-13
77 963,68 € Obec Trenčianske Stankovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR