Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/23
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
121_2023
6 650,00 € Obec Trenčianske Mitice Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
6. Júl 2023
Dodatok k zmluve
0041-PRB/2022/D2
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Ministerstvo dopravy SR
6. Júl 2023
Dodatok k zmluve
0042-PRB/2022/D2
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Ministerstvo dopravy SR
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/0497
800,00 € Obec Trenčianske Mitice Trenčiansky samosprávny kraj
29. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/63-1
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Február 2023
Dodatok k zmluve
0042-PRB/2022/D1
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Ministerstvo dopravy SR
15. Február 2023
Dodatok k zmluve
0041-PRB/2022/D1
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Ministerstvo dopravy SR
16. December 2022
Zriadenie záložného práva
0075-PRB/2021/Z
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/63
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
13. Október 2022
Záložná zmluva
300/277/2022/ZZ
Doplnená
55 107,00 € Obec Trenčianske Mitice Štátny fond rozvoja bývania
13. Október 2022
Záložná zmluva
300/276/2022/ZZ
Doplnená
783 848,00 € Obec Trenčianske Mitice Štátny fond rozvoja bývania
5. Október 2022
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0041-PRB/2022
231 570,00 € Obec Trenčianske Mitice Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. Október 2022
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0042-PRB/2022
16 810,00 € Obec Trenčianske Mitice Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3. Október 2022
zmluva o úvere
300/276/2022
Doplnená
602 960,00 € Obec Trenčianske Mitice Štátny fond rozvoja bývania
3. Október 2022
zmluva o úvere
300/277/2022
Doplnená
42 390,00 € Obec Trenčianske Mitice Štátny fond rozvoja bývania
28. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/13/054/140
2 270,76 € Obec Trenčianske Mitice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
26. August 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Trenčianske Mitice
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Štatistický úrad SR
11. August 2022
Zmluva č. 2022/0663 o poskytnutí dotácie
2022/0663
2 000,00 € Obec Trenčianske Mitice Trenčiansky samosprávny kraj
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
OCUTM-S2022/00344-001
0,00 € RENAR, s.r.o. Obec Trenčianske Mitice