Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
115/2023
40,00 € Obec Štvrtok Zdeno Apolen
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/34
0,00 € Obec Štvrtok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
41/2023
20,00 € Obec Štvrtok Emil Mihala
23. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
8/2023
33,20 € Obec Štvrtok Blažena Zrzová
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
119/2023
33,20 € Obec Štvrtok Milan Kočický
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
190/2023
16,60 € Obec Štvrtok Milan Kočický
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
209/2023
20,00 € Obec Štvrtok Anna Lukáčová
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
187/2023
16,60 € Obec Štvrtok Milica Hurtoňová
3. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
18/2023
20,00 € Obec Štvrtok Pavol Kucharovic
3. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
16/2023
40,00 € Obec Štvrtok Pavol Kucharovic
3. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
17/2023
40,00 € Obec Štvrtok Pavol Kucharovic
7. Júl 2023
Zmluva č. 2023/0662 o poskytnutí dotácie
2023/0662
600,00 € Obec Štvrtok Trenčiansky samosprávny kraj
29. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/140-1
0,00 € Obec Štvrtok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
22. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/140
0,00 € Obec Štvrtok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
8. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.11.2021
OcúŠt 259/2022
150,00 € Obec Štvrtok Obec Štvrtok
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Štvrtok
0,00 € Obec Štvrtok Štatistický úrad SR
2. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/41
0,00 € Obec Štvrtok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
22. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2021
300/B860/2021
6 300,00 € Obec Štvrtok Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Marec 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Štvrtok
Doplnená
0,00 € Obec Štvrtok Štatistický úrad SR
27. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0606
7 563,00 € Obec Štvrtok Ministerstvo financií Slovenskej republiky