Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/18
0,00 € Obec Soblahov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
22. September 2023
Zmluva č. 2023/0729 o poskytnutí dotácie
2023/0729
1 000,00 € Obec Soblahov Trenčiansky samosprávny kraj
29. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/38-1
0,00 € Obec Soblahov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. November 2022
Nájomná zmluva - dodatok č.1
25112022
162,00 € Bellus Labor o.z. Obec Soblahov
10. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/38
0,00 € Obec Soblahov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Soblahov
0,00 € Obec Soblahov Štatistický úrad SR
27. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/16
0,00 € Obec Soblahov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. Marec 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Soblahov
Doplnená
0,00 € Obec Soblahov Štatistický úrad SR
12. Marec 2021
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 04273/2020-PKZO-K40023/20.00, obec Soblahov k.ú. Soblahov
04273/2020-PKZO-K40023/20.00
0,00 € Obec Soblahov Slovenský pozemkový fond
8. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0604
47 535,00 € Obec Soblahov Ministerstvo financií Slovenskej republiky
3. Jún 2019
Dodatok č. 1 IROP-D1-302021K300-222-13k zmluve o poskytnutí NFP č. . IROP-Z-302021K300-222-13 zo dňa 10.9.2018
IROP-D1-302021K300-222-13
57 539,40 € Obec Soblahov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K300-222-13
IROP-Z-302021K300-222-13
57 928,94 € Obec Soblahov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
226/2015-2050-1200
Doplnená
214 196,77 € Obec Soblahov Ministerstvo hospodárstva SR
28. Júl 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.
36805/2015-TN
0,00 € obec Soblahov Sociálna poisťovňa, ústredie
27. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7199/2015/1.1
MK-7199/2015/1.1
4 700,00 € Obec Soblahov Ministerstvo kultúry SR
12. Marec 2012
Zmluva o výpožičke
KRHZ-TN_ZM_KRHZ-TN-OEL-173-002-2012_2012
92 912,38 € Obec Soblahov Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
4. Január 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
1/2737/2006
1 195,20 € Obec Soblahov Slovenská pošta, a. s.
15. Júl 2011
Darovacia zmluva
KRHZ-TN_ZM_KRHZ-TN-OEL-170-030-2011_2011
0,00 € Obec Soblahov Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
27. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2636/2011/2.5
400,00 € Obec Soblahov Ministerstvo kultúry SR