Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/30
0,00 € Obec Selec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
23. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č. 1 v bytovom dome č. 337
22/2023
242,00 € Obec Selec Tomáš Balaj a Romana Balajová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č.8 v bytovom dome č. 337
20/2023
114,50 € Obec Selec Alexandra Ježíková
14. September 2023
Zmluva o pôžičke
3/2023
16 000,00 € Obec Selec PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA OVOCIA SELEC, s.r.o.
31. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu č. 6 v bytovom dome č. 341
16/2023
112,00 € Obec Selec Zdenka Janušková
31. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu č. 1 v bytovom dome č. 340
15/2023
191,00 € Obec Selec Jakub Lahký
26. Jún 2023
Zmluva č. 2023/0631 o poskytnutí dotácie
2023/0631
2 300,00 € Obec Selec Trenčiansky samosprávny kraj
31. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu č. 1 v bytovom dome č. 337
12/2023
210,00 € Obec Selec Michaela Klinčúchová a Andrej Tanáč
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CGJ1
309070CGJ1
22 912,24 € Obec Selec Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/75-1
0,00 € Obec Selec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
9/2023
209,00 € Obec Selec PhDr. Marta Majeríková, Ľubica Slobodová, Pavol Svatík, Eva Svatíková
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej umeleckej škole
01/2023
Doplnená
144 000,00 € Obec Selec Súkromná základná umelecká škola ADIA
23. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/75
0,00 € Obec Selec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Selec
0,00 € Obec Selec Štatistický úrad SR
28. September 2022
Zmluva o nájme bytu
46/2022
0,00 € Obec Selec Jana Betáková
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 5 v bytovom dome č. 337 zo dňa 01.10.2020
29/2022
179,00 € Obec Selec Michaela Ježíková
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 3 v bytovom dome č. 340
35/2022
118,00 € Obec Selec Stanislav Šišovský
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7 v bytovom dome č. 340
39/2022
191,00 € Obec Selec Michal Kvasnica
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 8 v bytovom dome č. 340
40/2022
264,00 € Obec Selec Denisa Pavlovičová
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 11 v bytovom dome č. 340
43/2022
231,00 € Obec Selec Natália Škreková