Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1364/2024-M_ODFSS
92 820,00 € Obec Považany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12. Január 2024
Zber a odvoz komunálneho odpadu
5 2023
0,00 € Obec Považany Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/34
0,00 € Obec Považany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1457/2023-M_ODFSS
84 480,00 € Obec Považany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. Január 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
26-300-2023
30,00 € Obec Považany Slovenský hydrometeorologický ústav
28. December 2022
Zber a odvoz komunálneho odpadu
6 2022
0,00 € Obec Považany Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
2. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Považany
0,00 € Obec Považany Štatistický úrad SR
26. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/37
0,00 € Obec Považany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu č.3
8/2022
0,00 € Obec Považany, 916 26 Považany 187 Marianna Mišovičová, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 145
10. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022
1237/2022-M_ODFSS
84 864,00 € Obec Považany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/010/60
0,00 € Obec Považany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. August 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021
0501/2021
27 226,00 € Obec Považany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Február 2021
Protokol č. 00899/2019-UVOP-U00033/19.00o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obec Považany, k.ú. Považa
00196/2021-OV-0250016/21-00
0,00 € Obec Považany Slovenský pozemkový fond
8. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021
1183/2021-M_ODFSS
75 864,00 € Obec Považany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. Február 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Považany
Doplnená
0,00 € Obec Považany Štatistický úrad SR
23. December 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020
1092/2020
4 553,00 € Obec Považany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. December 2020
DOHODA č. 20/10/010/10 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/10/010/10
0,00 € Obec Považany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Február 2020
Zriadenie záložného práva
0130-PRB/2017/Z
0,00 € Obec Považany Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Jún 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G445
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G445
Doplnená
529 845,41 € Obec Považany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17. Apríl 2018
Dodatok k zmluve
0130-PRB/2017/D1
0,00 € Obec Považany Ministerstvo dopravy a výstavby SR