Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/21
0,00 € Obec Nová Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/32
0,00 € Obec Nová Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Jún 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/6
0,00 € Obec Nová Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Jún 2022
Dohoda č. 22/10/12/6 uzatvorená podľa §12
DOHODA č. 22/10/012/6
0,00 € Obec Nová Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nová Lehota
0,00 € Obec Nová Lehota Štatistický úrad SR
23. Marec 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nová Lehota
0,00 € Obec Nová Lehota Štatistický úrad SR
23. August 2017
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov
č. 18/ § 50j/NS 2017
0,00 € Obec Nová Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Júl 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.
36653/2015-TN
0,00 € obec Nová Lehota Sociálna poisťovňa, ústredie