Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva č. 85/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Peťovka
85/2023
33,20 € Obec Motešice Ľuboš Richtárech
29. November 2023
Zmluva č. 83/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Peťovka
83/2023
33,20 € Obec Motešice Ľuboš Richtárech
24. November 2023
Zmluva č. 56/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Peťovka
56/2023
33,20 € Obec Motešice Dušan Rychtárik, Ing.
6. November 2023
Zmluva č. 74/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Horné Motešice
74/2023
16,60 € Obec Motešice Eliška Bážová
25. Október 2023
Zmluva č. 103/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Peťovka
103/2023
33,20 € Obec Motešice Vladimír Laššo
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/22
0,00 € Obec Motešice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
3. Október 2023
Zmluva č. 69/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Horné Motešice
69/2023
33,20 € Obec Motešice Angela Losová
11. September 2023
Zmluva č. 309/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Horné Motešice
309/2023
33,20 € Obec Motešice Anna Pajtinková
11. August 2023
Zmluva č. 31/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Dolné Motešice
31/2023
33,20 € Obec Motešice Dagmar Mikulášová, RNDr.
11. August 2023
Zmluva č. 30/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Dolné Motešice
30/2023
66,40 € Obec Motešice Dagmar Mikulášová, RNDr.
24. Júl 2023
Zmluva č. 95/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Peťovka
95/2023
47,27 € Obec Motešice Jozef Ďurech
24. Júl 2023
Zmluva č. 105/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Peťovka
105/2023
33,20 € Obec Motešice Jozef Ďurech
24. Júl 2023
Zmluva č. 71/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Peťovka
71/2023
32,42 € Obec Motešice Jozef Ďurech
7. Júl 2023
Zmluva č. 308/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Horné Motešice
308/2023
16,60 € Obec Motešice Jana Goljerová
27. Jún 2023
Zmluva č. 69/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Dolné Motešice
69/2023
33,20 € Obec Motešice Bohumil Fodora
19. Jún 2023
Zmluva č. 260/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Horné Motešice
260/2023
16,60 € Obec Motešice Anna Kopecká
16. Jún 2023
Zmluva č. 89/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Dolné Motešice
89/2023
33,20 € Obec Motešice Anton Fortuna
16. Jún 2023
Zmluva č. 83/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Dolné Motešice
83/2023
6,60 € Obec Motešice Anton Fortuna
30. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023014
495,00 € Obec Motešice Zuzana Snopková
15. Máj 2023
Zmluva č. 81/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Motešice - Dolné Motešice
81/2023
33,20 € Obec Motešice Anna Kobydová