Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/10/054/73
3 969,28 € Obec Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Január 2023
Dohoda o spolupráci
0102312
0,00 € Obec Lúka Mesto Piešťany
12. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lúka
0,00 € Obec Lúka Štatistický úrad SR
7. November 2022
Zmluva o nájme bytu B 201/2022
B201/2022
154,27 € Obec Lúka Zuzana Holtmanová
7. November 2022
Zmluva o nájme bytu 201/2022
201/2022
154,27 € Obec Lúka Zuzana Holtmanová
4. Október 2022
Zmluva o nájme bytu 204/2022
204/2022
150,29 € Obec Lúka Peter Pomajbo
4. Október 2022
Zmluva o nájme bytu 207/2022
207/2022
127,85 € Obec Lúka Matej Cíbik
4. Október 2022
Zmluva o nájme bytu 203/2022
203/2022
137,59 € Obec Lúka Jozef Bak
20. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/19
0,00 € Obec Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
144/2022
40,00 € Obec Lúka Mária Košťálová
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/010/47
0,00 € Obec Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7. Jún 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Lúka
Doplnená
0,00 € Obec Lúka Štatistický úrad SR
30. Marec 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AQA7
KZP-PO4-SC441-2019-53/AQA7
Doplnená
6 418,20 € Obec Lúka Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Marec 2021
Dohoda č. 21/10/060/46 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z.
Dohoda č. 21/10/060/46
0,00 € Obec Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. December 2020
DOHODA č. 20/10/010/27 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/10/010/27
0,00 € Obec Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0437
16 621,00 € Obec Lúka Ministerstvo financií Slovenskej republiky
15. Apríl 2020
Dohoda č. 20/10/060/77 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
Dohoda č. 20/10/060/77 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
0,00 € Obec Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Január 2020
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
6/I/2020/40/7503
30,00 € Obec Lúka Výskumný ústav vodného hospodárstva
22. Október 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J427-222-13
IROP-Z-302021J427-222-13
44 398,80 € Obec Lúka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. September 2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme
V/11531/2007 info
0,00 € Obec Lúka Slovenská pošta, a. s.