Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
428/2022
25,00 € Obec Kálnica Ján Dovina
12. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
84/2020
25,00 € Obec Kálnica Ján Dovina
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
333/2021
25,00 € Obec Kálnica Peter Hladký
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
442/2021
25,00 € Obec Kálnica Zuzana Valovičová
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
324/2021
25,00 € Obec Kálnica Peter Hladký
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
180/2021
25,00 € Obec Kálnica Zuzana Valovičová
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
220/2023
25,00 € Obec Kálnica Zuzana Valovičová
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
488/2023
25,00 € Obec Kálnica Zuzana Valovičová
12. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
68/2021
15,00 € Obec Kálnica Peter Važan
12. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
483/2021
15,00 € Obec Kálnica Peter Važan
10. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
566/2023
15,00 € Obec Kálnica Dana Krchnavá
23. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
271/2021
25,00 € Obec Kálnica Ján Kubiš
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
39/2020
25,00 € Obec Kálnica Ján Filip
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
455/2020
15,00 € Obec Kálnica Ján Filip
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
89/2020
25,00 € Obec Kálnica Dušan Filip
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
235/2020
25,00 € Obec Kálnica Dušan Filip
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
45/2021
15,00 € Obec Kálnica Ján Hladký
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
17/2021
25,00 € Obec Kálnica Ján Hladký
20. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
50/2021
25,00 € Obec Kálnica Igor Horňák
17. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
542/2024
15,00 € Obec Kálnica Eva Bolechová