Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
181/2023
25,00 € Obec Kálnica Anna Černeková, Mgr.
13. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
131/2020
10,00 € Obec Kálnica Anna Černeková, Mgr.
13. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
166/2020
20,00 € Obec Kálnica Anna Černeková, Mgr.
10. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
67/2020
15,00 € Obec Kálnica Ján Krchnavý
10. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
78/2020
15,00 € Obec Kálnica Ján Krchnavý
10. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
259/2020
25,00 € Obec Kálnica Ján Krchnavý
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
199/2023
15,00 € Obec Kálnica Ján Šicko
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/14
0,00 € Obec Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
4/2021
25,00 € Obec Kálnica Blažena Šicková
17. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
461/2023
25,00 € Obec Kálnica Danka Hromadová
9. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
539/2021
15,00 € Obec Kálnica Dušan Barinych
9. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
460/2018
15,00 € Obec Kálnica Dušan Barinych
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/119
102,66 € Obec Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
124/2023
15,00 € Obec Kálnica Lenka Tomášechová
17. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
486/2023
25,00 € Obec Kálnica Lenka Tomášechová
17. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
529/2017
5,00 € Obec Kálnica Lenka Tomášechová
17. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
328/2018
10,00 € Obec Kálnica Ján Krchnavý
17. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
524/2023
15,00 € Obec Kálnica Alena Šatkovská, JUDr.
3. Júl 2023
Zmluva č. 2023/0416 o poskytnutí dotácie
2023/0416
500,00 € Obec Kálnica Trenčiansky samosprávny kraj
18. Máj 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/2
0,00 € Obec Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom