Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o združení finančných prostriedkov
OŠ-5-31166/2024
0,00 € Obec Hrachovište Mesto Nové Mesto nad Váhom
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 000,00 € Obec Hrachovište AK KOP s.r.o.
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/12
0,00 € Obec Hrachovište Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku/dotácie
27/2023
300,00 € Obec Hrachovište Sociálne služby Myjava, n. o.
9. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
48/2023
30,00 € Obec Hrachovište Oľga Horváthová
9. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
89/2023
30,00 € Obec Hrachovište Miriam Bukovčanová
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/29/2023
30,00 € Obec Hrachovište Eva Štefíková
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/102/2023
30,00 € Obec Hrachovište Eva Štefíková
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/43/2023
15,00 € Obec Hrachovište Peter Šály
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/71/2023
30,00 € Obec Hrachovište Eva Štefíková
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
81/2023
15,00 € Obec Hrachovište Lenka Benianová
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/123/2023
15,00 € Obec Hrachovište Eva Štefíková
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/93/2023
15,00 € Obec Hrachovište Eva Štefíková
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
83/2023
15,00 € Obec Hrachovište Lenka Benianová
12. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/11/2023
15,00 € Obec Hrachovište Miroslav Petrovič
3. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/101/2023
30,00 € Obec Hrachovište Mária Bunová
3. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/5/2023
30,00 € Obec Hrachovište Vladimír Predný
30. Jún 2023
Zmluva č. 2023/0459 o poskytnutí dotácie
2023/0459
700,00 € Obec Hrachovište Trenčiansky samosprávny kraj
29. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
99/2023
45,00 € Obec Hrachovište Lucia Vymyslická
29. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
49/2023
30,00 € Obec Hrachovište Lucia Vymyslická