Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0040-PRB/2023
324 390,00 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo dopravy SR
31. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0041-PRB/2023
28 940,00 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo dopravy SR
20. Október 2023
Zmluva o úvere
300/440/2023
64 880,00 € Obec Dolná Poruba Štátny fond rozvoja bývania
20. Október 2023
Zmluva o úvere
300/441/2023
48 000,00 € Obec Dolná Poruba Štátny fond rozvoja bývania
20. Október 2023
Zmluva o úvere
300/438/2023
602 440,00 € Obec Dolná Poruba Štátny fond rozvoja bývania
25. Júl 2023
Zmluva č. 2023/0567 o poskytnutí dotácie
2023/0567
1 000,00 € Obec Dolná Poruba Trenčiansky samosprávny kraj
29. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/19-1
0,00 € Obec Dolná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/13/054/208
Doplnená
4 708,41 € Obec Dolná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
16. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/19
0,00 € Obec Dolná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. August 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Dolná Poruba
0,00 € Obec Dolná Poruba Štatistický úrad SR
16. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIU9
309070AIU9
19 971,39 € Obec Dolná Poruba Pôdohospodárska platobná agentúra
29. December 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BLR2
KŽP-PO4-SC411-2019-61/BLR2
Doplnená
49 286,39 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/35
0,00 € Obec Dolná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. December 2020
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Dolná Poruba
Doplnená
0,00 € Obec Dolná Poruba Štatistický úrad SR
6. November 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0582
15 859,00 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo financií Slovenskej republiky
19. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 128/2019 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
8224/2019-M_ORF
9 000,00 € "Obec Dolná Poruba Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Júl 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. 229/2015-2050-1200
79/2016-2060-2200
0,00 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo hospodárstva SR
12. Október 2015
Zmluva o výpožičke č. 01/99/2015- Poz.
CRZč.5638/2015/LSR
0,00 € Obec Dolná Poruba LESY Slovenskej republiky, š. p.
30. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
229/2015-2050-1200
117 442,11 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo hospodárstva SR
18. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6436/2015/7.4
MK-6436/2015/7.4
3 000,00 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo kultúry SR