Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
102024
0,00 € Obec Bobot Telovýchovná jednota Tatran Bobot
18. Marec 2024
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 31/2024
ND 31/2024
0,00 € Obec Bobot KRONOSPAN , s.r.o.
15. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
417/2024
15,00 € Obec Bobot Viliam Galko
27. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
128/2023
15,00 € Obec Bobot Jozef Gálik, Ing.
27. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
129/2023
30,00 € Obec Bobot Jozef Gálik, Ing.
15. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
478/2023
30,00 € Obec Bobot František Kyselica
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
532/2023
15,00 € Obec Bobot Emília Stračiaková
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/11/3
0,00 € Obec Bobot Ivana Fekeová
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/11
0,00 € Obec Bobot Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
421/2023
15,00 € Obec Bobot Svetlana Guričanová
9. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
133/2023
15,00 € Obec Bobot Miloslav Gunár
7. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
501/2023
30,00 € Obec Bobot Gabriel Gunár
31. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
62/2023
60,00 € Obec Bobot Margita Kyselicová
21. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
95/2023
15,00 € Obec Bobot Radovan Bednárik
21. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
218/2023
15,00 € Obec Bobot Miroslav Galko
21. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
67/2023
30,00 € Obec Bobot Miroslav Galko
21. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
542/2023
15,00 € Obec Bobot Ľuboš Marko
16. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
431/2023
30,00 € Obec Bobot Viera Bartošová, Mgr.
15. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
436/2023
30,00 € Obec Bobot Jozef Šarmír
14. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
449/2023
15,00 € Obec Bobot Vincencia Vitázková