Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
R2024/113 - Zamestnávateľská zmluva
0,00 € Obec Timoradza NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s.
31. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
120002773
0,00 € Obec Timoradza UNIQA d.d.s., a.s.
4. Október 2023
Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti - rod. Ottová
S2023/00256
357,20 € Obec Timoradza JUDr. Marta Ottová, Jaroslava Hájková, Ing. Jozef Otto
26. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/71
0,00 € Obec Timoradza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
26. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody
R2023/124
0,00 € Obec Timoradza Ing. Juraj Krajčík
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 124-2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 124/2023
0,00 € Obec Timoradza Milan Mikuš
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 133/2023
133/2023
13,27 € Obec Timoradza Milena Záprtová
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 22/2023
22/2023
13,27 € Obec Timoradza Juraj Adamik
11. December 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Timoradza
0,00 € Obec Timoradza Štatistický úrad SR
24. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody
R2022/804
0,65 € OBEC TIMORADZA ING. Martin Suchomel
24. November 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový
131/2022
33,19 € Obec Timoradza Kornélia Pilarčíková
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/785
0,65 € Obec Timoradza Branislav Kopčan
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/784
0,65 € Obec Timoradza Jozef Hruška
5. August 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
3/2022
66,38 € Obec Timoradza Elena Laššová
25. Júl 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/09/010/41
0,00 € Obec Timoradza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
14. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHJ6
309070AHJ6
15 200,00 € Obec Timoradza Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
20/2022
13,27 € Obec Timoradza Jozef Znášik
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
157/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
158/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik
22. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/09/010/64
0,00 € Obec Timoradza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske