Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2023
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. ZM/2011/0222 - ČOV Hrádok
DZM/2011/0222/0004
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. OVKS SOCHOŇ, s.r.o.
16. December 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 28/005/16 - Dodatok č.6
28/005/16
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. OVKS SOCHOŇ, s.r.o.
21. Jún 2021
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. ZM/2011/0222 - ČOV Hrádok
DZM/20211/0222/0003
11 138,66 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. OVKS SOCHOŇ, s.r.o.
1. Júl 2016
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. ZM/2011/0222
DZM/2011/0222/0002
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. OVKS SOCHOŇ, s.r.o.