Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Zmluva o výkone činnosti
2_2024
100,00 € ZuNeVa Zuzana Vavrová Základná škola s materskou školou, Kálnica 385
14. Január 2024
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
1/2024
0,00 € COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Základná škola s materskou školou, Kálnica 385
11. December 2023
Zmluva o outsourcingu
1/2023
0,00 € PROFI AKTIVA, s.r.o Základná škola s materskou školou, Kálnica 385
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2O23/ TN1o82
0,00 € Espic Group, s.r.o Základná škola s materskou školou, Kálnica 385
15. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_117 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_117
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou Kálnica, s.č. 385
9. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_069 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_069
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou Kálnica, s.č.385
18. August 2021
Zmluva č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_076 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_076
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
18. Máj 2016
Darovacia zmluva
756/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou
3. Október 2014
Zmluva o obstaraní vystúpenia
1409/13
0,00 € Hudobné centrum ZŠ s MŠ Kálnica
9. Apríl 2014
Zmluva o obstaraní vystúpenia
1403/161 –V
0,00 € Hudobné centrum ZŠ s MŠ Kálnica
19. Február 2014
Zmluva o obstaraní vystúpenia
1402/93
0,00 € Hudobné centrum ZŠ s MŠ Kálnica