Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
02/2024
24,00 € TOP SERVIS IT Základná škola s materskou školou, Selec 183
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva
01/2024
58,80 € TOP SERVIS IT s.r.o. Základná škola s materskou školou, Selec 183
8. September 2023
Zmluva o zájazde
05/2023
7 468,00 € WACHUBA ck, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Selec 183
8. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb
4/2023
136,19 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Selec 183
15. August 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
03/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Selec 183
17. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
01/2023
0,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou, Selec 183
17. Február 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
02/2023
0,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou, Selec 183
31. August 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
6/2022
65,26 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Selec 183
31. August 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
5/2022
76,28 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Selec 183
3. September 2014
Zmluva o účasti na projekte č. 22045/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
22045/26120130025
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Selec
25. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
203/§51/2012/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná škola s materskou školou Selec
27. Júl 2012
Darovacia zmluva B-2011/0735-037914162
B-2011/0735-037914162
0,00 € Ústav informacií a prognóz školstva Základná škola s materskou školou