Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
10/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
9/2023
0,00 € Spojená škola, organizačná zložka: Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
8/2023
0,00 € Spojená škola, organizačná zložka: Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
7/2023
0,00 € Spojená škola, organizačná zložka: Stredná odborná škola technickáJozefa Čabelku Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
2. Október 2023
Rámcová sponzorská zmluva-vývoz kuchynského odpadu
6/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
5/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
27. September 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_30_2023
3/2023
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č.023_23_MA
4/2023
2 400,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
27. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_165 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
25. August 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
23082502 - 5
2,00 € Mesto Šaštín-Stráže Rodičovské združenie pri MŠ
24. August 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_30/2023
IVES_ZM_R-30-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola M. Nešpora 1365, 908 41 Šaštín - Stráže
11. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_165 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_165
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola M. Nešpora Šaštín-Stráže
9. Jún 2023
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK31/2023
PK31/2023
0,00 € AD HOC Malacky Materská škola
2. Jún 2023
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK29/2023
PK29/2023
0,00 € AD HOC Malacky Materská škola
26. Apríl 2023
Kolektívna zmluva
01/2023
0,00 € ZO OZPŠaV na Slovensku Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
16. Marec 2023
Dohoda o urovnaní č. DU202314
DU202314
0,00 € AD HOC Malacky Materská škola Šaštn - Stráže
21. December 2022
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK25/2022
PK25/2022
630,00 € AD HOC Malacky Materská škola Šaštn - Stráže
21. December 2022
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK27/2022
PK27/2022
660,00 € AD HOC Malacky Materská škola Šaštn - Stráže
18. Október 2022
Zmluva o zverení majetku do správy a protokol o odovzdávaní a prevzatí majetku do správy
22101801 - 1
0,00 € Mesto Šaštín-Stráže Materská škola
18. August 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_202
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola M. Nešpora 1365 Šaštín-Stráže