Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
D-3/01/2023
0,00 € Trellis a.s. Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor s.r.o.
19. Máj 2017
Zmluva o zriadení VB č. 01075/2017-PKZO-B40047/17.00 - Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor sro, k.ú.Lúka
01075/2017-PKZO-B40047/17.00
1 331,00 € Slovenský pozemkový fond Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, s.r.o.